ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 20.08.2021 15:12
Кількість переглядів: 1502

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТЕНС КОМПАНІ»

код згідно з ЄДРПОУ 43558550,

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

 

_____Юридична адреса: Україна, 04050 м. Київ вул. Глибочицька № 17-В_____________

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця)

Контактний номер телефону: +38 (067) 505-82-85, електронна адреса: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Нове будівництво, автозаправної станції з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання (автодорога Н-09) на вул. Промислова, 103 в с. Давидів Львівського району Львівської області.

Багатопаливна АЗС, технологічне обладнання якої призначено для заправлення автотранспорту моторним паливом двох або трьох видів , серед яких дозволяється рідке моторне паливо (бензин та / або дизельне паливо).

Автозаправна станція представляє собою багатопаливну АЗС і запроектована зі спорудами відпуску РМП та СВГ. АЗС класифікується по потужності – категорія ІІ – «середня», по технологічним рішенням – тип А, розміщення резервуарів окремо (традиційне) (табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019). Для зберігання СВГ  – використовується  резервуар зі скрапленним вуглеводним газом (пропан-бутаном). Паливо-роздавальні колонки – комплексні, сертифіковані в Україні. Клас наслідків СС-3.

 

Технічна альтернатива 1.

Зберігання всіх видів палива передбачається підземне: шість видів рідкого моторного палива: в чотирьохсекційному горизонтальному резервуарі загальним об’ємом 30 м3 (бензин А-95 Біо -6 м3, бензин А-95 Евро -6 м3, бензин А-95 - 8 м3, бензин А-92 -10 м3) та двохсекційному горизонтальному резервуарі загальним об’ємом 25 м3 (дизельне пальне ДП – 19,5 м3, дизельне пальне ДП Евро – 5,5 м3), резервуар аварійного зливу та пролитих нафтопродуктів – 10 м3.  Зріджені вуглеводні гази (пропану та бутану) зберігаються в підземному резервуарі на 20 м3.

 

Технічна альтернатива 2.

Зберігання шести видів рідкого моторного палива передбачається підземне в чотирьохсекційному горизонтальному резервуарі загальним об’ємом 30 м3 (бензин А-95 Біо -6 м3, бензин А-95 Евро -6 м3, бензин А-95 - 8 м3, бензин А-92 -10 м3) та двохсекційному горизонтальному резервуарі загальним об’ємом 25 м3 (дизельне пальне ДП – 19,5 м3, дизельне пальне ДП Евро – 5,5 м3), резервуар аварійного зливу та пролитих нафтопродуктів – 10 м3.  Зріджені вуглеводні гази (пропану та бутану) – в наземному резервуарі на 20 м3.

Влаштування наземної ємності для зберігання скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан) має ряд недоліків. Серед недоліків наземної установки резервуара для зберігання СВГ слід зазначити високу ступінь залежності швидкості випаровування СВГ від температури навколишнього середовища, при низьких температурах відсутня гарантія безперебійної подачі газу.

Таким чином, технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної точок зору, відповідає сучасним вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:

Земельна ділянка (кадастровий номер 4623682400:01:003:0245, площею 0,5065 га),  розташована на трасі Н-09 (Івано-Франківськ - Львів) на північному сході  с. Давидів за межами населеного пункту і межує: з північного сходу, північного заходу , південного сходу – землі надані для особистого селянського господарства; з південного заходу -  автодорога Н- 09. Далі садибна забудова – 60 м.

На ділянці зелені насадження відсутні. В межах ділянки елементи інженерно-транспортної інфраструктури відсутні, дорожні  траси та розв’язки знаходяться поруч.

Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Відстань від проектованого АЗК до найближчої житлової забудови становить понад 50 м.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земельній ділянці, з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо її здійснення. Тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць для місцевих жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

Скраплений вуглеводний газ (СВГ), у порівнянні з бензином та дизпаливом, є більш економічним та екологічно чистим видом палива, як з точки зору процесу заправлення автомобілів, так і при його спалюванні в автомобільних двигунах. Тому влаштування газозаправного пункту СВГ буде сприяти покращенню екологічного стану довкілля за рахунок зменшення попиту та використання автотранспортом рідкого моторного палива.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа земельної ділянки під АЗК складає 0,5064 га. Територія АЗК передбачає розміщення наступних будівель та споруд: приміщення сервісного обслуговування  водіїв та пасажирів; навіс на 4 ПРК; резервуарний парк пального (55м3); газовий резервуар СВГ  (20 м3) (підземний); резервуар протипожежного запасу води (200м3); очисні споруди дощової каналізації; очисні споруди господарче-побутової каналізації; тимчасова автостоянка; літній майданчик відпочинку; резервуар чистої води; резервуар аварійного зливу; стела інформаційна; КТП; колодязь забору води для пожежних цілей.

АЗК з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів та зрідженого газу (пропану та бутану), які за допомогою напірних насосів подають із резервуарів в баки автомобілів. Проектом передбачено відпуск чотирьох марок бензину, дизельного палива, дизельного палива преміум та зрідженого газу (пропану та бутану). Відпуск нафтопродуктів здійснюється оператором (продавцем) АЗК.

Режим роботи на АЗК прийнятий такий:

кількість робочих днів у році - 365;

кількість робочих змін на добу - 3

кількість робочих годин у зміну - 8

пропускна здатність-заправлень на добу - 250 (РМП); 100 (СВГ).

річна реалізація нафтопродуктів становить: бензин – 1,21 тис. т/рік; дизпаливо – 1,83 тис. т/рік; газ – 0,18 тис. т/рік.

Доставка пального на АЗК здійснюється автотранспортом МАЗ-500 об’ємом 8,0 м3. Злив пального із автоцистерн до резервуара відбувається через герметичні зливні муфти, які знаходяться над резервуарами. Зберігання палива передбачено у підземних двохстінних секційних металевих резервуарах. Передбачений резервуар  аварійного зливу, ємністю – 10 м3. Загальна ємність резервуарів з паливом - 80 м3. Надлишковий тиск в резервуарі не перевищує 0,1 ат.

Технологічна частина для АЗК включає всі необхідні технічні пристрої (дихальна арматура з клапанною системою, арматура для метроштоку, проти вибухові пристрої, технічні пристрої для запобігання переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів, запобіжними клапанами, відривними муфтами, а також прилади електронного контролю рівня пального. Застосовуються датчики проливу нафтопродуктів, датчики контролю на лінії нагнітання палива.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних та інших нормативів, зокрема:

-      викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

-      дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності, а саме: рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ, відповідно до ДСП №173-96;

-      рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;

-      забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення

-      проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;

-      не допускати забруднення ґрунтів під час будівництва та експлуатації об’єкту;

-      забір води для потреб АЗК та скиди стічних вод повинні здійснюватися у централізовані системи водопостачання-водовідведення у відповідності з попередньо укладеними договорами;

-      відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

-      експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173- 96);

-      дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

 

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

 • дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами;

-      дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173- 96);

 • виконання обмежень щодо використання земельних ділянок, встановлених у документах, що посвідчують право користування земельними ділянками та містобудівних умов і обмежень

 

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається (див. п. 3)

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно вимог чинного законодавства.

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків, влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи (виїмка ґрунту при влаштуванні підземного резервуарного парку зберігання рідкого моторного палива та зріджених вуглеводних газів) з урахуванням особливостей місцевості (клімат, природні умови, фізико-геологічні процеси та ін.). Проєктні рішення передбачають раціональне використання ґрунту, захисні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень).

З метою еколого-інженерної підготовки і захисту території передбачаються заходи щодо забезпечення захисту території:

 - дотримання режиму санітарно-захисної зони;

 - утримання в належному стані під’їзних доріг, водопровідних та інших комунікацій.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1

 

щодо територіальної альтернативи 1

не розглядається, так як планова діяльність здійснюється на існуючій території. Санітарно-захисна зона витримана.

 

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Джерелами потенційного впливу проєктованої АЗК на довкілля будуть: технологічне обладнання АЗК – дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальна колонка), запобіжний клапан на резервуарі зберігання зріджених вуглеводних газів, автотранспорт який маневрує територією АЗК. Ймовірні впливи об’єкту на довкілля:

 • геологічне середовище: планована діяльність не впливатиме на елементи геологічного, структурно-тектонічного ландшафту, не сприятиме виникненню негативних явищ геотехногенного походження в геологічному середовищі;
 • клімат і мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній;
 • повітряне середовище: допустимий вплив. На період будівництва: за рахунок викидів забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час автотранспортних, фарбувальних та зварювальних робіт, механічної обробки металів та нагрівання бітуму; на період експлуатації: за рахунок викидів забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря у процесах зливу з автотранспорту, зберігання ПММ та наливу в автоцистерни ПММ, заправці автомобілів та русі автотранспорту по території об’єкту. Перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови не очікується.
 • водне середовище: вплив відсутній. Проєктом передбачено влаштування локальних очисних споруд господарсько-побутових та дощових стоків. Водні об’єкти поблизу відсутні.
 • на здоров’я населення - вплив планованої діяльності на здоров’я населення оцінюється як вкрай малий. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації на межі нормативної СЗЗ об’єкту відповідають санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, є прийнятним, ймовірність негативних ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятний».
 • ґрунти: запроєктовані локальні очисні споруди, тверде покриття на території об’єкту, майданчик для контейнерів сміття із твердим покриттям дозволять мінімізувати впливи на ґрунти. Лише аварійні випадки можуть призвести до їх забруднення паливно-мастильними речовинами. Зрізка родючого шару землі до початку будівництва компенсується насипом ґрунту. При будівництві забруднення ґрунтів може спричинити будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали будівельних механізмів.
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується на урбанізованій території. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною (Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): здійснення негативних впливів не передбачається. Вплив позитивний, оскільки послуги АЗК – це задоволення потреб населення, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів. Розвиток інфраструктури населеного пункту;
 • культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
 • природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду;
 • навколишнє техногенне середовище: на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та експлуатації об’єкта вплив відсутній.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1

 

щодо територіальної альтернативи 1

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження, згідно діючих нормативних документів. В процесі ведення діяльності дотримуватись встановлених меж земельної ділянки.

 

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається так, як об’єкт розміщується на існуючій території (див. п. 3)_____

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п. 4, абзац 2, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля від даного об’єкта відсутній, в зв’язку з цим оцінка транскордонного впливу не розробляється.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»____________________________________

 

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державна архітектурно-будівельна інспекція України________________

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.____________________

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35._____________

Департаменту екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля._____

Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Котяш Лада Павлівна.

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь