A A A K K K
для людей із порушенням зору
Давидівська громада
Львівська область, Львівський район

Оголошення

Для експортоорієнтованих підприємств

З метою допомоги суб’єктам господарювання у налагодженні нових контактів, виходу на зовнішні ринки, врегулювання різноманітних технічних питань і бар'єрів сектор з питань підтримки експорту департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації розробив анкету опитування. Результати опитування дадуть можливість виявити механізм допомоги у налагодженні нових контактів, виходи на зовнішні ринки, врегулювання різноманітних технічних питань, бар’єрів та комунікації можливостей підтримки експорту з боку органів державної влади. З огляду на вищезазначене, інформуємо експортоорієнтовані підприємства Львівщини щодо проходження опитування за посиланням: https://forms.gle/EabH6CUnjQmcTsYb8 до 14.02.2022 року включно.

12:03 25.01.2022

Алгоритм дій подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації через вебпортал ДПС

Відповідно до абзацу першого п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (з 01.09.2021 до 01.09.2022) має право добровільно подати до контролюючого органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію (далі – Декларація) в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Форма Декларації та Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 439. Відповідно до п.п. 6.2 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ Декларація подається безпосередньо декларантом до контролюючого органу, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розд. II ПКУ, та особливостей, встановлених підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Так, згідно із ст. 42 прим. 1 розд. II ПКУ платник податків стає користувачем Електронного кабінету та набуває право, зокрема, подавати звітність в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) з дотриманням вимог Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом Електронного кабінету. Для подання Декларації через вебпортал ДПС фізичній особі необхідно: 1. Увійти до Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Вхід до приватної частини Електронного кабiнету через офіційний вебпортал ДПС ініціюється користувачем кнопкою «Вхід» у правому кутку верхньої горизонтальної навігаційної панелі. При цьому доступ до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID). Інформація щодо порядку отримання КЕП у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КН ЕДП ІДД ДПС) розміщена на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) за посиланням: Головна/«Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО». Для входу до приватної частини Електронного кабiнету користувачу необхідно в полі «Оберіть АЦСК» обрати АЦСК, що сертифікував цей ключ, відкрити файл ключа кнопкою «Обрати», ввести пароль ключа у полі «Пароль захисту ключа», та натиснути кнопку «Зчитати». Кнопка «Увійти» активується після зчитування даних сертифікату ключа; 2. Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація» та натиснути кнопку «Створити»; 3. У запропонованій формі Декларації персональні дані підтягуються автоматично, але їх потрібно перевірити, та у разі наявності в таких даних помилок – виправити їх; 4. Заповнити необхідні розділи та поля Декларації. При цьому для заповнення інформації щодо вартості активів у розд. III – IX Декларації необхідно скористатися кнопкою « »; 5. Після того, як всі дані внесені, зберегти Декларацію шляхом натискання кнопок «Зберегти» та «Закрити»; 6. Виділити рядок із створеною Декларацією, натиснути кнопку «Підписати» та підписати за допомогою КЕП (у спливаючому вікні здійснити дії аналогічно для входу до приватної частини Електронного кабінету) натиснути «Підписати»; 7. Виділити рядок із підписаною Декларацією та натиснути кнопку «Відправити». Слід зазначити, що переглянути відправлену Декларацію можливо в меню «Перегляд звітності» розд. «Додатково» Електронного кабінету. Для приєднання до Декларації сканованих копій документів, що підтверджують витрати на придбання активів, необхідно в кінці Декларації проставити позначку «відмітка про наявність додатків» та у розділі «Додатки» заповнити поля щодо основних реквізитів документів, що додаються. При цьому кожен документ має бути збережений в окремому додатку. Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

12:01 25.01.2022

Щодо купівлі природного газу виробниками продовольчих товарів

Порядок організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 12 січня 2022 року No 19 (далі – Порядок). Порядком визначено питання продажу газовидобувними компаніями 20% природного газу власного виробництва на біржових торгах з граничною ціною продажу для потреб суб’єктів господарювання - виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Перелік суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджено наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 5 січня 2022 року No 3. Зокрема, як соціально значущих визначено виробників борошна пшеничного (КВЕД – 10.61), молока пастеризованого (КВЕД – 10.51), хліба житньо-пшеничного (КВЕД – 10.71), яєць курячих (КВЕД – 01.47), птиці (тушка куряча) (КВЕД – 10.12), олії соняшникової (КВЕД – 10.41). Слід зазначити, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 р. No 1333 та No 1435 на період дії карантину, але не довше ніж до 30 квітня 2022 р. для задоволення потреб виробників соціально значущих продовольчих товарів граничний рівень постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без врахування рентних платежів) встановлено на рівні не більше 24 відсотків, а торговельну надбавку за постачання природного газу власного видобутку - на рівні не вище 1 відсотка. Для організації та проведення торгів Міністерством енергетики України створено Комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу 2 власного видобутку (далі – Комітет), який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення торгів, аналіз заявок споживачів, зокрема щодо використання природного газу. З метою підготовки до проведення торгів суб'єкти господарювання які виробляють продовольчі товари істотної соціальної значущості до 5 числа кожного місяця подають Комітету заявку для споживання газу у наступному місяці на електронну адресу: Gas.auction@mev.gov.ua. Форма заявки затверджена протоколом засідання Комітету від 14.01.2022 No 1, додається. Також до заявки додається копія договору постачання природного газу, укладеного між покупцем та споживачем. Комітет після опрацювання заявок споживачів газу до 10 числа кожного місяця інформує про це товарну біржу та надсилає інформаційне сповіщення продавцям (оптовий продавець, що здійснює видобуток природного газу на території України та з метою реалізації постанов Кабінету Міністрів України No 1333 та No 1435 повинен взяти участь в торгах). Торги природнім газом проводяться щомісячно у період з 10 числа і до 20 числа поточного місяця. Допуск до торгів можуть отримати суб’єкти господарювання, які внесені до переліку покупців, мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу та укладені із споживачами договори постачання природного газу з метою його використання виключно для виробництва продовольчих товарів. Перелік споживачів природного газу допущених до торгів Комітетом розміщується на сайті Української енергетичної біржі. З огляду на вказане та з метою забезпечення виробництва продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, прошу інформувати відповідних виробників громади та сприяти їм у своєчасному поданні заявок на купівлю природного газу власного видобутку до Комітету з нагляду за біржовими торгами. Додатки: 1. Заявка на купівлю природного газу власного видобутку 2. Договір купівлі - продажу природного газу

11:56 25.01.2022

zооm - конференція

Львівська обласна державна адміністрація планує 26 січня 2022 року об 11.00 год. провести zооm - конференцію на тему: «Сімейні фермерські господарства: чому це вигідно і за яких умов" . Запрошуємо сімейні фермерські господарства та фізичні особи потенційні для створення СФГ до участі у  zооm - конференції.  Усім хто бажає взяти участь у даному заході просимо звернутися у Давидівську сільську раду за тел. (032)227-75-47.

09:29 20.01.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь