Статут

Затверджено рішенням Давидівської сільської ради
об’єднаної територіальної громади

      Від 11 травня 2017 р. №           

Сільський голова
Керницький В.М.

 МП

 

 СТАТУТ

Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади
Пустомитівського району Львівської області

  Давидів 2017

 

ПРЕАМБУЛА

 Давидівська сільська рада від імені Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади (далі – Громада), всіх мешканців сіл: Давидів, Черепин, Коротошин, Пасіки-Зубрицькі, Горішній, Гончари, Виннички, Дмитровичі, Чишки, Соснівка, Бережани, Волиця, виражаючи волю Громади, прагне:

створити правові основи громадської єдності та ефективного управління Громадою; зберегти для майбутніх поколінь історичні, культурні та природні надбання;

забезпечити достойний рівень комунальних, соціальних, гуманітарних та інших послуг в межах території Громади;

плекати бережливе ставлення всіх мешканців громади до власних та колективних ресурсів; зберегти та посилити місцевий патріотизм

керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого  самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів приймає цей Статут, як основний правовий акт Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Цей Статут, є основним нормативно-правовим актом Громади, що діє на її території і визначає систему місцевого самоврядування Громади, форми та порядок діяльності Громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, які входять до складу Громади.

Місцеве самоврядування в Громаді - це визнане та гарантоване державою право і реальна здатність Громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через Давидівську сільську раду об’єднаної територіальної громади (далі – Раду), її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, з метою задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб членів Громади узгоджено з інтересамидержави.

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

Давидівська сільська об’єднана територіальна громада є самостійною адміністративно- територіальною одиницею у складі Пустомитівського району Львівської області.

Стаття 1.1.2.

Давидівська сільська об’єднана територіальна громада утворена, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», шляхом добровільного об’єднання громад сіл: Давидів, Черепин, Пасіки-Зубрицькі, Горішній, Кротошин, Чишки, Соснівка, Бережани, Волиця, Виннички, Гончари, Дмитровичі.

Давидівська сільська об’єднана територіальна громада включає чотири старостинські округи, що є частинами території об’єднаної територіальної громади, в межах яких розташовані один або декілька населених пунктів (сіл):

Пасіки –Зубрицький старостинський округ ( с.Пасіки – Зубрицькі, с. Горішній) Кротошинський старостинський округ  (с. Кротошин)

Винничківський старостинський округ (с. Виннички, с .Дмитровичі, с. Гончари)

Чишківський старостинський округ  (с.Чишнки, с. Волиця, с. Бережани, с. Соснівка)

Стаття 1.1.3.

Адміністративним центром Громади є село Давидів, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Жителям всіх населених пунктів Громади мають бути забезпечені зручні умови для відвідування Адміністративного центру Громади.

Стаття 1.1.4.

Громада має єдиний представницький орган – Давидівську сільську раду об’єднаної територіальної громади (далі – Рада).

Перші вибори сільського голови об’єднаної територіальної громади та депутатів Ради відбулися 18 грудня 2016 року.

Стаття 1.1.5.

Пам’ятними датами та святковими днями Громади, її  окремих населених пунктів є:

Давидів: храмові свята - 12 липня ( Первоверховних апостолів Петра і Павла), 21 вересня (Різдва  пресвятої  Богородиці),  8  листопада  (Великомученика  Димитра  Солуцнського),   19 грудня (св. Миколая), день села – третя неділя травня.

Черепин:    храмові    свята    –    15    лютого    (Стрітення    Господнє),    24    липня   (    Святої рівноапостольної Ольги)

Коротошин:  храмові  свята  -  Покрови  Пресвятоi  Богородицi,  деньсела -       СвятоїТрійці (ЗеленіСвята);

Пасіки-Зубрицькі: храмові свята – 12 липня (Первоверховних апостолів Петра і Павла), 14 листопада (Покрови Пресвятої Богородиці) день села – перша неділя вересня

Горішній: храмові свята -,– 12 липня (Первоверховних апостолів Петра і Павла), 14 листопада (Покрови Пресвятої Богородиці)

Гончари:  храмовісвята-       30вересня (СвятихМученицьВіри,Наді,Любовітаматеріїх Софії)

Виннички: храмові свята – 8 листопада (Великомученика Димитрія Солунського)

Дмитровичі: храмове свято – 21 листопада (Святого Архистратига Михаїла)

Чишки: храмові свята – 28 серпня (Успіння Пресвятої Богородиці), п’ятниця третього тижня після Зісланя Святого Духа (Зелених свят) (храм Серця Христового),

Соснівка: храмове свято – Святої Трійці (Зелені Свята) (храм Зіслання Святого Духа), Бережани: храмове свято – Святої Трійці (Зелені Свята) (храм Зіслання Святого Духа), Волиця: храмове свято Святої Трійці (Зелені Свята) (храм Зіслання Святого Духа),

Стаття 1.1.6.

Громада має свою символіку – герб, прапор, положення про порядок використання яких затверджуються рішенням Ради.

Герб Громади розробляється Радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом.

Сільська рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює Рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.

Стаття 1.1.7.

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий внесок у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади».

Підстави  та  порядок  присвоєння,  права,  пільги  й  обов’язки  осіб,  відзначених     званням

«Почесний громадянин Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням сільського голови Громади відзначені Подякою та Почесною грамотою.Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішеннямРади.

Розгляд питання про присвоєння звання почесного громадянина Громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, сільським, селищним старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

Глава 1.2. Географічне розміщення

Стаття 1.2.1.

Територія Громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Пустомитівського району Львівської області.

Адміністративним центром Громади є с. Давидів.

Відстань від адміністративного центру Громади до обласного центру – 5 км.

Територія Громади є нерозривною.Межі території юрисдикції Громади визначаються на карті, що є додатком до цього Статуту.

Межі території Громади не можуть бути змінені без згоди членів Громади.

У разі виходу територіальної громади старостинського округу, села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, із складу об’єднаної територіальної громади площі та межі їх населених пунктів зберігаються.

Стаття 1.2.2.

На території Громади розташовані дванадцять населених пунктів:

Давидів:перша письмова згадка 1355 рік, площа 4, 37 км2; Черепин :перша письмова згадка 1122 рік, площа 1,06 км2;

Пасіки-Зубрицькі :перша письмова згадка 1150 рік, площа 1,72 км2; Горішній : площа 0,85 км2;

Кротошин: перша письмова згадка 1377 рік ,1,49 площа км2; Чишки: перша письмова згадка 1364 рік, площа 0,408 км2; Соснівка: площа 0, 37 км2;

Бережани: площа 1,196 км2; Волиця: площа 0,62км2;

Виннички: перша письмова згадка 1352 рік, площа 1,65км2; Гончари: перша письмова згадка 1445 рік, площа 1,37км2; Дмитровичі: перша письмова згадка 1765 рік, площа 1,6км2.

Стаття 1.2.3.

Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів Громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради сільський Голова, виконавчий комітет ради або члени Громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

1)   гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільністьзабудови;

2)   вимоги до утримання будинків іспоруд;

3)   вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортнихзасобів;

4)   вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортноїінфраструктури;

5)   вимоги до озеленення та впорядкуваннятериторій;

6)   обмеження    у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно- епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні,історико-культурні);

7)   інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавстваУкраїни.

Стаття 1.2.4.

Найменування та перейменування населених пунктів Громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Найменування та перейменування територіальних об’єктів Громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Громади – жителів відповідного села у порядку, встановленому Радою.

Перейменування територіальних об’єктів Громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог  Закону

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Присвоєння територіальним об’єктам Громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного населеного пункту.

При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами Громади.

Назви територіальним об’єктам Громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Взаємовідносини Громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.3.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб Громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів, реалізації на території громади завдань і повноважень органів виконавчої влади в інтересах Громади.

Органи і посадові особи Громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади.Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Громадиакти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи і посадові особи Громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб Громади з органами виконавчої влади відповідає сільський Голова.

Стаття 1.3.2.

Органи і посадові особи Громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та іншим правоохоронним органам в їхній діяльності, можуть надавати в передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні повноважень, зазначених судових та правоохоронних органів.

Сільський Голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Громади з органами судової влади та іншими правоохоронними органами.

Стаття 1.3.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб Громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

Стаття 1.3.4.

Комунальними підприємствами, установами та організаціями вважаються підприємства, установи та організації засновані на об’єктах власності, користування, управління Громади.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Громади, відповідні органи і посадові особи Громади здійснюють такі функції:

-       приймають рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на об’єктах власності, користування, управління Громадив інтересах Громадиу порядку, визначеному чиннимзаконодавством;

-       визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ іорганізацій;

-       приймають рішення щодо призначення керівників комунального підприємства, установи, організації на підставі результатів відкритого конкурсу на заміщення посади, а також звільняють з посади керівників комунального  підприємства, установи,організації;

-       встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальнихпідприємств;

-       приймають у визначених законодавством межах рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягаютьприватизації;

-       визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевогобюджету;

-       приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Громади, визначення меж цих повноважень та умов їхньогоздійснення;

-       приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальнихгромад;

-       вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземнимиінвестиціями;

-       контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій села в порядку, визначеному чиним  законодавством і цимСтатутом

-       здійснюють інші, передбачені законодавством України та цим Статутом, повноваження щодо управління комунальними підприємствами, установами та організаціями, які не суперечать цьомуСтатуту.

Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів підприємств, установ та організацій комунальної власності врегульовуються за рішенням сільської Ради, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

На веб-сайті Громади постійно має поновлюватися наступна інформація щодо комунальних підприємств, установ та організацій: назва; статут, статутний фонд; адреса; телефон; керівництво; перелік видів діяльності; вартість основних фондів; кількість працюючих та фонд заробітної плати; звіт про фінансові результати підприємства, установ та організацій (звіт про сукупний дохід) та баланс на останній звітний період; прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки); витрати, сплачені з місцевого бюджету на утримання підприємства; плани підвищення ефективності діяльності підприємства на наступний рік; ключові показники ефективності для підприємства; договір з директором підприємства.

Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на Загальних зборах Громади та що квартально Раді про виконання функціональних обов’язків, фінансово- господарську діяльність підприємства, збереження та ефективного використання майна.

Стаття 1.3.5.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності Громади, органи і посадові особи Громади будують свої відносини на договірній і  податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. При цьому, органи і посадові особи Громадив межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

-       надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населенихпунктів;

-       надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

-       встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально- економічного і культурного розвиткугромади;

-       розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Громади або залучених коштів підприємств, установ таорганізацій;

-       надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території Громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію Громадиабо їїчастину, на підставі рішення Зборів Громади населеного пункту де буде розміщуватися об’єкт.

Стаття 1.3.6.

Взаємовідносини Громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

Органи місцевого самоврядування Громади дбають про збереження довкілля на зовнішніх межах територіальної громади та здійснюють необхідних кроків для узгодження із суміжними громадами рішень щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним та юридичним особам, що користуються ресурсами Громади та суміжних громад у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування таких громад.

Рада може ініціювати утворення координуючого органу з питань добросусідства разом із радами суміжних громад.

Громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.4. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з громадськими організаціями, політичними партіями, іншими об’єднаннями

 Стаття 1.4.1.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, іншими легалізованими відповідно до чинного законодавства України об’єднаннями на засадах рівності, виключно в інтересах Громади.

Стаття 1.4.2.

Надання переваг, чи встановлення обмежень для діяльності політичних партій, громадських організацій та інших об’єднань громадян в межах території юрисдикції Ради не  допускається.

Стаття 1.4.3.

Органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань місцевого самоврядування і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.

Глава 1.5. Об’єднання та асоціації

Стаття 1.5.1.

Рада за власною ініціативою, або за ініціативою членів Громади, в порядку визначеному законом та цим Статутом може об’єднувати зусилля з органами місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад для вирішення спільних завдань в рамках співробітництва територіальних громад.

Стаття 1.5.2.

Рада, на підставі закону, за результатами та на основі публічного обговорення, в інтересах розвитку Громади може приймати рішення про об’єднання з суміжними територіальними громадами в єдину об’єднану громаду.

Стаття 1.5.3.

Рада, Сільський Голова, у порядку встановленому законом, може вступати в договірні відносини з органами місцевого самоврядування територіальних громад України, громад (муніципалітетів) інших країн або їх асоціаціями, входити до всеукраїнських, регіональних асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних асоціацій.

 

Розділ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Громади

Стаття 2.1.1.

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

Система місцевого самоврядування Давидівської сільської об’єднаної територіальної  громадивключає:

-        Громаду;

-        Старостинські  округи,    які    утворюють  жителі  населених      пунктів  Громади,  крім адміністративного центруГромади;

-        Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє – Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законамиУкраїни;

-        сільського Голову, який є головною посадовою особоюГромади;

-        виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, службитощо);

-        старост сілГромади;

-        органи самоорганізаціїнаселення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

Система місцевого самоврядування Громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Громади додатково дотримуються таких принципів:

-        ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативнихрішень;

-        сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

-        екологічності    -    при   прийнятті    рішення    має    забезпечуватися    його   мінімальний негативний вплив на навколишнє природнесередовище;

-        системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі тачасі;

-        відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого длягромадськості;

-        громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.2.1.

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

-        СтатутГромади;

-        рішення Загальних зборів членівГромади;

-        рішення місцевогореферендуму;

-        рішенняРади;

-        розпорядження сільськогоГолови;

-        рішення виконавчого комітетуРади;

-        акти інших виконавчих органів Ради та їх посадових осіб;

-        інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

Стаття 2.2.2.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, законами України та окремими положеннями про ці акти.

Стаття 2.2.3.

Рішення органів місцевого самоврядування набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опублікування у місцевих засобах масової інформації або на веб-сайті Ради, не пізніше як через 5 діб з дня їх прийняття.

Стаття 2.2.4.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на Громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об’єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.

Глава 2.3.Громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.3.1.

Громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень.Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.3.2.

Членами Громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно  до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктахГромади.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах Громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Громади здійснюють облік  осіб,  які  зареєстровані  на  території  громади,  та  ведуть  відповідні  бази  даних     за

головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.3.3.

Структурними елементами Громади є старостинські округи, членами яких є  жителі населених пунктів, крім адміністративного центру Громади.

Старостинські округи безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання Громади, її органів та посадових осіб, шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, тощо.

Інтереси членів кожного старостинського округу в органах місцевого самоврядування Громади представляють старости сіл, депутати Ради, обрані відповідно до діючого законодавства.

Інтереси членів старостинських округів в органах державної влади представляють органи та посадові особи Громади.

Стаття 2.3.4.

Громада є учасником цивільних, господарських відносин.

Громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

Громада обирає Раду та Голову Громади, а  також формує об’єкти комунальної власності.

Органи місцевого самоврядування Громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно- правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.3.5.

До компетенції Громади входять:

-       всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевомуреферендумі;

-       питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядуванняГромади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

Глава 2.4. Права та обов’язки членів Громади

Стаття 2.4.1.

Членам Громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання Громади та її органів.

За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Громади поділяються на дві категорії:

повноправні члени Громади: громадяни України – жителі населених пунктів громади. які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне

виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;

члени Громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Громади.

Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах Громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території Громади, працюють на території Громади, ведуть  іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Громади,  користуються усіма правами членів Громада, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання.

Рішенням органів місцевого самоврядування Громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів Громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Громади.

Права члена Громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Громади, але отримали у відповідності із Законом України «Про закордонних українців» статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Громадою.

Стаття 2.4.2.

Члени    територіальної     громади,    в    порядку,    передбаченому    Статутом    та    чинним законодавством України маютьправо:

1)   на безпечне та комфортне для проживання середовище, зокремана:

-   забезпеченість якісною питноюводою;

-   якіснеелектропостачання;

-   ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктахгромади;

-   забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так ізовнішнім;

-   освітленість вулиць і під’їздів будинків у темну порудоби;

-   забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічнупору;

-   ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зізлочинністю;

-   охорону громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійноголиха);

-   наявність умов для своєїзайнятості;

-   доступність та якість медичних послуг відповідно до державнихстандартів;

-   доступність та якість освітніх послуг відповідно до державнихстандартів;

-   ефективну систему надання побутовихпослуг;

-   доступність та якість мобільного зв’язку таінтернет-мереж;

-   забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

-   забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатритощо);

-   вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озертощо.

2)     бути присутніми на засіданнях Ради;

3)     контролювати діяльність Ради та її посадових осіб у формах встановлених чинним законодавством та цимСтатутом;

4)    одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ради її посадових осіб, знайомитися у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами Ради;

5)   одержувати копії правових актів Ради, виконкому та сільського голови з питань, що не стосуються внутрішньої організації діяльності апарату ради та її виконавчих органів;

6)     направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам Ради, одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

7)   на персональний прийом посадовими особами Ради та її виконавчих органів;

8)      брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення (за місцем проживання), реалізовувати права на громадські слухання, місцеві ініціативи та інші форми місцевої демократії, визначені цим Статутом;

9)   ініціювати проведення громадських робіт з упорядкування території громади;

10)      вносити пропозиції, щодо визначення територій, об’єктів, яким варто надати статус пам’яток місцевого значення;

11)    реалізовувати інші права, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Зазначений перелік прав членів Громади не євичерпним.

Здійснення прав члена Громади не повинно реалізовуватись у спосіб, що порушує права та свободи інших осіб та територіальної громади в цілому.

Усі, хто проживає або перебуває на території Громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Громади.

Забороняються будь-які обмеження прав членів Громади в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання у громаді, за мовними й іншими ознаками.

Стаття 2.4.3.

У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

Органи місцевого самоврядування Громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.

Порядок реалізації членами Громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.

Рада, у межах власної компетенції, та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів Громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів Громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.

З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користування соціальною, комунальною інфраструктурою міста, Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади».

Стаття 2.4.4.

Права і обов`язки членів Громади взаємопов`язані.Наявність прав породжує необхідність виконання членами Громади обов`язків стосовно Громади в цілому, старостинських округів чи інших членів Громади.

Члени територіальної громади зобов’язані:

-       не шкодити довкіллю та утримуватись від дій, що погіршують навколишнє природне середовище, оберігати водні ресурси та зелені насадження від забруднень та знищення;

-       дотримуватись принципу добросусідства, намагатись будувати відносини з іншими членами громади на основі поваги їхніх прав та узгодження власних інтересів з інтересами інших членів Громади та Громади вцілому;

-       своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані комунальними підприємствами відповідно до рішень Ради та договорів з постачальниками послуг, робіт,товарів;

-       виконувати рішення Ради, ухвалені відповідно до повноважень та процедур, визначених законодавством та цимСтатутом;

-       оберігати історичні, культурні, природні пам’ятки територіальної Громади, дотримуватись правил користування такими пам’ятками, встановленими органами місцевого самоврядуванняГромади;

-       дбати про збереження традицій Громади та про їх передачу майбутнімпоколінням;

-       дотримуватись правил забудови, санітарного стану, та інших, що діють на території Громади в цілому чи в межах територіальної одиниціГромади;

-       виховувати своїх дітей на принципах місцевого патріотизму, любові до малої батьківщини, збереження та примноження місцевих традицій, дотримання здорового способужиття.

Перелік обов’язків, передбачений даною статтею не є вичерпним.

Не виконання обов’язків, визначених цією статтею є підставою для громадського осуду або притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.4.5.

З метою захисту прав і свобод членів Громади, їх окремих категорій (пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі: Муніципальний омбудсмен). Повноваження Муніципального омбудсмена визначаються «Положенням про Муніципального омбудсмена», яке затверджується Радою.

З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Громади з прав дітей і підлітків (далі: Дитячий омбудсман).

Повноваження  Уповноваженого  з  прав  дітей  і  порядок  його  призначення     визначається

«Положенням про Дитячого омбудсмена», яке затверджується Радою із врахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності:

-       експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Громади щодо дотримання прав дітей іпідлітків;

-       ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дітей тапідлітків;

-       забезпечення широкої поінформованості членів Громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масовоїінформації;

-       моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;

-       надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо.

Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженими Радою.

Глава 2.5. Форми участі членів Громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Стаття 2.5.1.

Участь членів Громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

На території Громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадовихосіб.

Органи місцевого самоврядування Громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально- економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права членів Громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.5.2.

Члени Громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через  відповідні органи місцевого самоврядування.

Право жителів Громади безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування, може бути реалізовано в таких формах:

-        місцевийреферендум;

-        місцевівибори;

-        загальні збори (конференції ) членівГромади;

-        громадськіслухання;

-        місцевіініціативи;

-        індивідуальні та колективні петиції (звернення) в т.ч. в електроннійформі;

-        створення і діяльність органів самоорганізаціїнаселення;

-        участь у роботі координаційних органів місцевого самоврядування, у складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що створюються і діють при органах публічноївлади;

-        участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування вГромаді;

-        інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів Громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішеннямРади.

Вищими формами безпосереднього здійснення Громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Будь-які обмеження права членів Громадина участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Глава 2.6. Місцевий референдум

Стаття 2.6.1.

Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом та цим Статутом.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає сільська Рада на вимогу третини депутатів Ради.

Референдум за ініціативою мешканців проводиться на вимогу 10 % повноправних жителів Громади.

Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Громади.

Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається Радою та законом.

Стаття 2.6.2.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення Громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

За рішенням місцевого референдуму можуть бути достроково припинені повноваження Ради або/та її Голови, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За рішенням місцевого референдуму може бути скасоване рішення органу місцевого самоврядування.

За рішенням місцевого референдуму, громада може вийти зі складу Територіальної громади.Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.

Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для Громади, соціально-економічного та культурного розвитку Громади, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, рішення якого не мають обов’язкового характеру.

Усі питання та рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 2.6.3.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.

Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.

Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі сільський Голова у п’ятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативногореферендуму.

Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування Громади та їхніх посадових осіб.

Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акту, орган місцевого самоврядування Громади, до компетенції якого належить дане  питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії Ради або засіданні її  виконавчогокомітету).

Глава 2.7. Місцеві вибори

Стаття 2.7.1.

Місцеві вибори – це обрання депутатів сільської Ради, сільського Голови, сільського Старости на основі гарантованого Конституцією України та законами України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Порядок місцевих виборів встановлюється законом.

Стаття 2.7.2

Повноправні члени Громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

-        СільськогоГолови;

-        депутатівРади;

-        сільськихстарост.

Порядок реалізації виборчого права членами Громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.8. Загальні збори (конференція) членів Громади

Стаття 2.8.1.

Члени Громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Громади, або питань, що мають важливе значення для старостинського округу або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Громади або конференції їхніх легітимних представників (далі: загальні збори), збори жителів старостинських округів, збори жителів населених пунктів Громади, вулиць тощо.

Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентуються законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів Громади, яке затверджується Радою.

На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1)    інформування членів Громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Громади або їїчастини;

2)   заслуховування інформації сільського Голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів  вулицітощо;

3)    ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації  населеннятощо;

4)    внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально- побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів  відповідної території;

5)   запровадження добровільногосамооподаткування;

6)      розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів. Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішеннямРади.

Рішення про закриття ФАПів, шкіл, бібліотек, клубів та інших установ на території адміністративного центру Громади чи на території старостинських округів не може бути прийняте без погодження загальних зборів жителів адміністративного центру Громади чи відповідного старостинського округу;

Стаття 2.8.2.

Загальні збори Громади або жителів адміністративного центру Громади скликаються сільським Головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або  за пропозицією ініціативної групи членів Громади за місцемпроживання.

Збори членів Громади – жителів старостинського округу, іншого населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються сільським Головою або відповідним сільським старостою.

Збори членів Громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, багатоквартирного будинку скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.

Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території , не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їхпроведення.

Службові особи органів місцевого самоврядування, керівники виконавчих органів Ради, депутати, сільські старости, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Громади, відповідальні за вирішення питань, винесених на розгляд загальних зборів, зобов’язані бути присутніми та виступити із необхідною інформацією чи звітом на загальних зборах. У випадку порушення цієї вимоги Рада чи її Голова в межах  своєї компетенції можуть притягнути особу, яка порушила вимоги цієї статті, до дисциплінарної відповідальності шляхом винесення догани чи звільнення, або іншої відповідальності що передбачена законом. Скарга Громади про порушення порядку участі посадових осіб та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування на Загальних зборах, в обов’язковому порядку розглядається на найближчому засіданніРади.

Виклик вище зазначеним особам на загальні збори надсилається/вручається не пізніш як за 7 днів до дня їх проведення.

Загальні збори є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів (конференції) представників громадян - не менш як 5% представників відповідних територіальних утворень.

Правомочність Загальних зборів встановлюється перед розглядом питань порядку денного шляхом встановлення кількості присутніх згідно реєстраційних листів.

В реєстраційному листку повинно міститися прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса проживання, дані паспорта чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис.

У випадку, якщо учасниками зборів є представники, то для встановлення кворуму надаються оригінали підписних листків, де має бути зазначено на кожній сторінці прізвище, ім’я, по- батькові, адреса проживання, паспортні дані представника, дата, час, місце та перелік питань загальних зборів, на які йому делеговане право голому, а також та прізвище, ім’я та по- батькові особи, адреса проживання, дані паспорта, чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис особи, яка делегує свій голос представникові. Кожна сторінка підписного листка має бути пронумерована, а підписні листки прошиті.Представник може представляти необмежену кількість членівГромади.

Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів, здійснюються за рахунок місцевого бюджету, за рахунок добровільних внесків, або за рахунок осіб, які ініціюють їх скликання.

Стаття 2.8.3.

На Загальних зборах головує особа, яка обирається Загальними зборами.Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

Збори можуть обирати  також  лічильну  комісію.  Порядок  денний  і  порядок  роботи  зборів затверджуєтьсязборами.

Право голосу на Загальних зборах мають лише повноправні члени Громади.

За результатами Загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.До протоколу Загальних зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніх учасників.

З розглянутих питань Загальні збори приймають рішення.Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів повноправних членів Громади, які присутні на Загальних зборах, відкритим або таємним голосуванням.Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

На сільського голову, старосту, покладається обов’язок забезпечити опублікування, обліку та зберігання усіх оригіналів рішень, надання з них витягів та ознайомлення із ними на вимогу членів Громади.

У випадку таємного голосування, процедура проведення таємного голосування відбувається із використанням скриньок та бюлетенів, які надаються кожному учаснику загальних зборів під підпис.Форма та зміст бюлетенів, а також процедура їх виготовлення визначається Положенням про бюлетень.

Кожна скриньки для голосування опечатується контрольною стрічкою із підписами голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються час вкидання контрольного листа до скриньки, підписи голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова зборів надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після опечатування скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення скриньки на відведене для неї місце приміщення для голосування  вважається готовим до проведення голосування. Скринька розміщується у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору учасників Загальних зборів та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Статуту.

Рішення Загальних зборів є обов’язковим до виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, іншими особами, яких ці рішення стосуються, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

Рішення Загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Громади, але віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, мають для цих органів рекомендаційний характер.

Загальні збори мають право звертатися з пропозиціями до місцевої ради, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду.

Глава 2.9. Громадські слухання

Стаття 2.9.1.

Громадські слухання є формою участі членів Громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Громадські слухання поділяються на:

-        загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членівГромади;

-        місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Громади (старостинського  округу, населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулицітощо).

Громадські слухання можуть бути:

−                     звичайні (зібрання учасників громадськихслухань);

−                     електронні (за допомогою інформаційно-комунікаційнихтехнологій).

Електроні громадські слухання можуть проводитися за допомогою форумів на офіційному веб-сайті Громади, Ради.

Вид проведення громадських слухань обирає орган місцевого самоврядування.

Стаття 2.9.2.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи сільського Голови, сільської Ради або її постійної комісії, органу самоорганізації населення, громадського об’єднання та за ініціативою певної кількості мешканців Громади. Громадські слухання з ініціативи членів Громади можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятдесятьма жителями Громади. У цьому разі громадські слухання скликаються сільським Головою. Виконавчий комітет Давидівської сільської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів Громади не пізніше ніж за 7 днів інформацію про місце та час проведення Слухань.

Стаття 2.9.3.

Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Громади, сільськими старостами, під час яких члени Громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, сільського Голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

На громадські слухання можуть бути запрошені:

-   народні депутатиУкраїни;

-   депутати районної, обласноїрад;

-   представники органів виконавчоївлади;

-   представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території Громади;

-   експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числііноземні;

-   іншіособи.

Стаття 2.9.4.

Основними засадами громадських слухань у Громаді є:

-        громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на нихпропозицій;

-        ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадськихслуханнях;

-        громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадськихслуханнях;

-        вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а  також рішення органів місцевого самоврядування Громадита їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Громадиу спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами,відповідно до вимог цьогоСтатуту;

-        в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їхвисвітлення;

-        громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчоїагітації.

Стаття 2.9.5.

Предметом громадських слухань може бути:

-        обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їхприйняття;

-        обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Громадина наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядуванняГромади;

-        розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для  Громади або старостинських округів питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядуванняГромади;

-        обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудовутериторій».

На загальні громадські слухання можуть виноситись проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади.

Не можуть бути предметом громадських слухань:

-        питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

-        питання, що суперечать Конституції та чинному законодавствуУкраїни.

Стаття 2.9.6.

Право голосу на загальних громадських слуханнях мають зареєстровані у відповідному населенному пункті члени Громади.

Процедурні питання підготовки до проведення та проведення громадських слухань регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

Глава 2.10. Місцеві ініціативи

Стаття 2.10.1.

Члени Громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.

Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

-        члени Громади, об’єднані в ініціативну групу (чисельністю не менше 5 осіб);

-        інститути громадянського суспільства, легалізовані на територіїГромади;

-        органи самоорганізації населення, легалізовані на територіїГромади.

Стаття 2.10.2.

Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 повноправними членами Громади.

Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населенного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 50 повноправними членами Громади– жителів цього населеного пункту.

Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданного у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.

Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на на відкритому пленарному засіданні Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи здійснюється з обов’язковим запрошенням на засідання Ради членів ініціативної групи, які повідомляються про пленарне засідання Ради не пізніше 10-ти днів до його проведення.

Рада в межах своїх повноважень може:

-   прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевоїініціативи;

-   відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевоїініціативи;

-     направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативноїгрупи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.

Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.

У випадку необхідності Рада має право розробити та затвердити Положення про місцеві ініціативи.

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Стаття 2.11.1.

Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові або електронні звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень членів Громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Громади.

Стаття 2.11.2.

Члени Громади можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Стаття 2.11.3.

Електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:

1) до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів;

2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів - не менше ніж 75 підписів;

3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - не менше ніж 100 підписів».

Стаття 2.11.4.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Глава 2.12. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.12.1.

Органи самоорганізації населення є представницькими органами,  щостворюються на підставі рішення Ради з ініціативи членів Громади, які на законних підставах проживають натериторії  села,  селища,  або  їх  частин,  для  вирішення таких основнихзавдань:

-       створення умов для участі членів Громади– жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законівУкраїни;

-       задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповіднихпослуг;

-       участі у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, іншихпрограм.

Стаття 2.12.2.

До системи органів самоорганізації населення Громади входять:

-   сільськікомітети;

-   комітетимікрорайонів;

-   вуличні, квартальні, будинковікомітети.

Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується цим Статутом  та законом. Відповідно до цього закону Рада має право розробити та затвердити Положенням про органи самоорганізації населенняГромади.

Строк повноважень Органів самоорганізації населення визначається жителями відповідної території Громади самостійно.

Стаття 2.12.3.

Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень.Рада здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому Радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування, у складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що створюються і діють при органах публічної влади

Стаття 2.13.1

Члени Громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради та її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, до початку відкриття сесії, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

Стаття 2.13.2.

Члени Громади мають право брати участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.3.

Повноправним членам Громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Стаття 2.13.4.

За розпорядженням сільського Голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи при сільському Голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується сільським Головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування Громадита їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується цим Статутом, а у випадку необхідності - відповідними положеннями, які затверджуються сільським Головою.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради.

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, іншихнеприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевогосамоврядування в Громаді

Стаття 2.14.1.

У Громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів Громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку Громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Громадита їхніх посадових осіб.

До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Громади.

Стаття 2.14.2.

Органи місцевого самоврядування Громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради  та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

Громадські інститути мають право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами (клопотаннями), скаргами.

Громадські інститути мають право одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні органів місцевого самоврядування, інших розпорядників публічної інформації.

Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими інститутами здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

Глава 2.15. Інші форми участі жителів села (селища) у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 2.15.1.

Перелік форм участі жителів Громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Стаття 2.15.2.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів Громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.15.3.

Крім передбачених главами 2.6 – 2.14 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів Громади у здійсненні місцевого самоврядування:

-        громадське обговорення проектів актів Ради та інших органів місцевого самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку Громади, місцевого бюджету, цільових програм розвиткуГромади;

-        членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішеннямРади;

-        участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету Ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданнямгромадських послуг членам Громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких  послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетомРади;

-        участь у роботі громадських рад, що утворюються при Раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів Громади та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за рішенням Ради при ній можуть утворюватись ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, тимчасово переміщених осіб, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом Ради та затверджується рішеннямРади;

-        участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень Ради з питань, що мають суттєве значення для Громади, визначають основні напрямки соціально економічного та культурного розвиткуГромади;

-        участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загального значення або проблем соціального забезпечення жителів Громади, охорони навколишнього середовища, громадської безпеки тощо, які вимагають негайноговирішення;

-        робота в органах самоорганізаціїнаселення;

-        виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території Громади, наданню послуг соціально незахищеним жителямГромади;

-        надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних: пожертв, внесків до фондів, (що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально-незахищеним жителям Громади або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам'ятників історії, культури і архітектури, природнихпам’ятників.

 

Розділ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого самоврядування Громади

Стаття 3.1.1.

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування Громади включає:

-       територіальнугромаду;

-       представницький орган місцевого самоврядування – Раду;

-       сільськогоГолову;

-       виконавчі органи місцевого самоврядування: виконавчий комітет та інші виконавчі органи;

-       старост старостинських округівГромади;

-       органи самоорганізаціїнаселення.

Стаття 3.1.2.

Сільський Голова, сільська Рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням Громади, від її імені та в її інтересах.

Стаття 3.1.3.

Виконавчий комітет та інші виконавчі органи Ради здійснюють надані їм законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.4.

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед Громадою. Розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів Громади при їх здійсненні.

Стаття 3.1.5.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2.Рада - Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.2.1.

Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади (далі по тексту – Рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 3.2.2.

Рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів Ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.3.

Загальний склад Ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням Ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів ради.

Крім депутатів, до складу Ради входить за посадою сільський Голова.

Стаття 3.2.4.

Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган – апарат Ради. Апарат Ради адміністративно підпорядкований сільському Голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально – секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України.

Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Громади.

Стаття 3.2.5.

Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться, як правило, у приміщенні залу засідань Ради. Проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні допускається у випадку неможливості розмістити у залі засідань ради всіх бажаючих та запрошених.Рада має право прийняти рішення про проведення виїздних сесійних засідань.

Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує сільський Голова.

Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях Ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом Ради.

Сесії Ради проводяться гласно і носять відкритий характер.На сесії мають право бути присутні жителі Громади, представники засобів масової інформації, політичних партій, громадських організацій.

Рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 3.2.6.

Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Порядок і процедура прийняття рішень Радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення Ради підписуються сільським Головою.

Рішення Ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади

  Рішення Ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради.

  Сільський Голова не пізніш як за сім днів повідомляє членів Громади про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі сільського Голови з членами Громади висвітлюються засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями.

Стаття 3.2.7.

У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Ради поточного скликання.

Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються.Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 3.2.8.

Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Громадою.

Сільський Голова періодично, але не менше одного разу на рік, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Громади інформує членів Громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед Громадою про діяльність Ради.

Стаття 3.2.9.

Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Громади, інтересів виборців округу (населеного пункту Громади).

Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо об’єднаної громади, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права й свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади, сумлінно виконувати повноваження депутатаради».

Порядок принесення депутатом присяги визначається Регламентом Ради.

Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Громади інформує членів Громади про свою роботу. Депутат Ради не пізніш як за сім днів повідомляє членів Громади про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в Раді виборні посади на постійній основі.

Грошова винагорода депутатів, які працюють у Раді на постійній основі, виплачується з місцевою бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.

Депутат Ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.

Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.

Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з членами Громади висвітлюються засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями.

Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з членами Громади висвітлюються засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями.

Стаття 3.2.10.

За пропозицією сільського Голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.

Секретар ради обирається на строк повноважень Ради, таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 3.3. Постійні комісії Ради

Стаття 3.3.1.

Постійні комісії Ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів Ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчихорганів.

До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною сільською Радою на першій сесії.Рада може змінювати перелік, назву та склад постійних комісій протягом поточної каденції Ради.

Постійні комісії за дорученням Ради, сільського Голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Громади, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською Радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням Ради, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та її виконавчому комітету органів, підприємств,

організацій та установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради,  здійснюють контроль за виконанням рішеньРади.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від їхньої організаційно-правової форми необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії.Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями установами, громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.Висновки і рекомендації постійні комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретаремкомісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, сільського Голови, секретаря Ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед Радою.

Перелік, функціональна спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Радита Положенням про постійні комісії, що затверджуються Радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку Громади, Рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійнихкомісій.

Стаття 3.3.2.

Депутати Ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом Ради.

Глава 3.4. Голова громади - сільський голова Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.4.1.

Сільський голова Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

(далі по тексту – Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Порядок обрання Голови визначається законодавством.

Голова головує на засіданнях Ради, за посадою очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед Радою.

Стаття 3.4.2.

Повноваження Голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Голова складає на пленарному засіданні Ради присягу наступного змісту:

«Я, (ім’я та прізвище), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Давидівській сільській раді об’єднаній територіальній громаді та Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

Якщо вибори Голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної Ради після складання присяги депутатами Ради.

Повноваження Голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Повноваження Голови можуть бути припинені достроково Громадою шляхом місцевого референдуму.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського Голови приймається Радою як за власного ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів Громади, що проживають на території територіальної громади і мають право голосу.

Повноваження Голови вважаються достроково припиненими у випадках:

його звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо Голови;

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

припинення його громадянства;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень сільського Голови проводяться позачергові вибори сільського Голови впорядку, передбаченому законодавством.

Стаття 3.4.3.

Голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.Порядок підготовки та реалізації цих розпоряджень визначаються регламентом Ради, вимоги до оформлення та процедури реєстрації визначаються інструкцією з діловодства.

Стаття 3.4.74.

На Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5.

Сільський Голова може мати заступника (заступників), та особу (осіб) патронатної служби які призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Глава 3.5. Виконавчі органи громади – виконавчий комітет Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.5.1.

Виконавчий комітет Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

(далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень. Місцева рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету місцевої ради.

Очолює виконавчий комітет сільський Голова.

Кількісний склад виконавчого комітету Ради визначається Радою, а персональний склад затверджується Радою за пропозицією сільського Голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради.

Старости старпостинських округів входять до складу виконавчого комітету за посадою.

Стаття 3.5.2.

Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчого комітету встановлюється  законом, цим Статутом та рішеннями Ради, ухваленими відповідно до їїкомпетенції.

Стаття 3.5.3.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.Звітує про роботу виконавчого комітету сільськийГолова.

Глава 3.6. Старости старостинських округів Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.6.1.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

староста обирається в населених пунктах, які не є адміністративним центром Громади. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Ради. Староста обирається в порядку, визначеному законом та цим Статутом.

Стаття 3.6.2.

Положення про старосту затверджується Радою. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністюстарости.

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 4.1. Комунальна власність Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади

Стаття 4.1.1.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Громади, а також об'єкти спільної власності територіальних громад області, що перебувають  в управлінні районної та обласної ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності Громади, є надбанням Громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 4.1.2.

До комунальної власності Громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку.Перелік об’єктів комунальної власності Громади визначається рішенням Ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності Громади можуть належати:

-        земля та інші природніресурси;

-        комунальніпідприємства;

-        банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального обслуговування та інше майно, що належитьГромаді:

-        частки (паї) у майніпідприємств;

-        комунальний житловий та нежитловий фондиГромади;

-        доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансовіресурси;

-        нерухоме майно, що передається до комунальної власності Громади за рішеннямсуду;

-        інше рухоме і нерухоме майно, визначене чиннимзаконодавством.

У комунальній власності Громади знаходяться об’єкти, що мають важливе значення для життєзабезпечення Громади, задоволення потреб її членів та для збереження історико- культурних об’єктів (системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об’єктів права комунальної власності Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде  Реєстр  об’єктів комунальної власності.

Стаття 4.1.3.

До комунальної власності Громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до цього Статуту, крім земель приватної та державної власності.

Громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.Право комунальної власності Громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами.

Набуття Громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Реалізація права власності на землю і права користування землею на території Громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

-       забезпечувати використання землі за цільовимпризначенням;

-       додержуватися вимог законодавства про охоронудовкілля;

-       своєчасно вносити плату заземлю;

-       не порушувати прав інших власників земельних ділянок таземлекористувачів;

-       додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зонтощо).

Стаття 4.1.4.

Органи місцевого самоврядування Громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів Громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.

Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Громада в цілому.

Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.

З керівником комунального підприємства, установи, організації сільський Голова укладає контракт.Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням сільського Голови. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження таефективне використання майна.

При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

Громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Громади.

Рада за поданням сільського Голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство.

Таке рішення може бути прийняте лише у випадку виконання цими підприємствами суспільно важливих для членів Громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).

Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради. Комунальні підприємства забезпечують однакову якість послуг, що надаються жителям громади у всіх її поселеннях.

Старости старостинських округів контролюють якість послуг, що надаються комунальними підприємствами у цих поселеннях та інформують про це сільського Голову, виконавчий комітет.

Глава 4.2. Основні засади управління об’єктами комунальної власності Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади

Стаття 4.2.1.

Громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю.Старостинські округи суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.

Органи місцевого самоврядування Громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 4.2.2.

Суб’єктом права комунальної власності Громади є Громада. Від її імені та в її інтересах управління об`єктами права комунальної власності здійснює сільська Рада та уповноважені нею органи.

Рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах Громади відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності Громади.

Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи дбають за збереження та примноження комунального майна та його ефективне використання в інтересах Громади.

Рішення про відчуження комунального майна приймає Рада.

Передача об’єктів комунальної власності в оренду здійснюється, як правило на конкурсних засадах, та відповідно до пріоритетів розвитку Громади, визначених стратегічними планувальними документами.

Стаття 4.2.3.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності Громади здійснюють виконавчі органи Ради, на які покладаються такі функції:

-        підготовка пропозицій на розгляд Ради щодо прийняття об'єктів до складу комунальної власностіГромади;

-        підготовка і передача на розгляд Ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власностіГромади;

-        надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власностіГромади;

-        реалізація затвердженої рішенням Ради програми приватизації комунальногомайна.

За потреби у структурі виконавчих органів ради можуть створюватись спеціалізовані структурні підрозділи для управління окремими типами майна та ресурсів територіальної громади.

Стаття 4.2.4.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює сільський Голова.

Сільський Голова раз на рік інформує Раду та членів Громади про стан комунальної  власності Громади, реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальноївласності.

Глава 4.6.Підтримка соціально-орієнтованого підприємництва

Стаття 4.6.1.

Громада визнає значимість підприємництва для розвитку Громади і створює для цього належні умови.

Стаття 4.6.2.

За рішенням Ради можуть встановлюватись, визначені законом, пільги та заохочення для підприємництва, діяльність якого співпадає із стратегічними планувальними документами Громади чи яке має соціально-орієнтований характер.

Стаття 4.6.3.

Перегляд ставок та видів місцевих податків, що діють у Громаді, а так само ставок орендної плати проводиться не більше одного разу на рік і вводиться в дію не раніше, як наступного бюджетного року від дати прийняття такого рішення.

Стаття 4.6.4.

Проекти рішень Ради, що стосуються встановлення, зміни місцевих податків та зборів, орендної плати за використання земель чи комунального майна підлягають їх обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обговоренню у комісіях ради із залученням до обговорення асоціацій підприємців, громадських організацій, активістів громади.

Глава 4.7. Стратегія розвитку Громади

Стаття 4.7.1.

Сільська рада організовує розроблення, обговорення та приймає стратегію розвитку Громади на довгостроковий до 10 років період.

Стаття 4.7.2.

При розробленні стратегії розвитку Громади враховуються положення цього Статуту щодо ощадливого та ефективного використання ресурсів територіальної Громади.

Стаття 4.7.3.

Розроблення стратегії розвитку здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів Громади, громадських та інших неприбуткових організацій.

Стаття 4.7.4.

Проект стратегії розвитку Громади перед його розглядом Ради проходить обов’язкову процедуру обговорення на громадських слуханнях, що ініціюються відповідно до цього статуту сільським Головою, чи іншими суб’єктами, визначеними Статутом, якщо сільський Голова не забезпечує проведення такого обговорення.

Стаття 4.7.5.

Стратегія розвитку Громади готується таким чином аби забезпечити збалансований розвиток усіх поселень Громади, не допустити руйнування навколишнього природного середовища та має враховувати положення стратегії розвитку Львівської області та інших планувальних документів, ухвалених на обласному/районному рівнях.

Стаття 4.7.6.

Розроблена стратегія розвитку Громади підлягає офіційному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради.

Глава 4.8. Містобудівна документація

Стаття 4.8.1.

З метою реалізації стратегії розвитку Громади, планування територіального та економічного розвитку у територіальній громаді затверджуються містобудівельна документація, визначена законодавством України.

Стаття 4.8.2.

Головним просторовим планувальним документом Громади є генеральні плани поселень території громади.

Стаття 4.8.3.

Відповідно до генеральних планів поселень території Громади, по мірі потреби розробляються детальні плани забудови, інші містобудівні документи для окремих територіальних одиниць громади.

Стаття 4.8.4.

Проект схеми планування території Громади (генерального плану, проектів інших містобудівних документів), перед їх затвердженням сільською радою проходять обов’язкове громадське обговорення за процедурами, визначеними законодавством та цим Статутом.

Стаття 4.8.5.

Містобудівна документація є відкритою для громадян.Виконавчий орган Ради забезпечує доступ жителів Громади до містобудівної документації.

Глава 4.9.Фінансова основа органів місцевого самоврядування Стаття 4.9.1.

Фінансова основа органів місцевого самоврядування Громади складається з:

-        коштів місцевогобюджету;

-        фінансово-кредитнихресурсів;

-        страховихресурсів;

-        коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності Громади;

-        відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевогосамоврядування;

-        коштів, отриманих від розміщення місцевих позик і ціннихпаперів;

-        коштів, отриманих від проведення місцевихлотерей;

-        коштів, отриманих від приватизації комунального майнаГромади;

-        інших фінансових ресурсів, переданих органам місцевого самоврядування згідно чинногозаконодавства.

Стаття 4.9.2.

З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування, та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток Громади протягом п’ятироків.

Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках.Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами сільської Ради. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку Громади.

Стаття 4.9.3.

Рада, може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного бюджету.Для утворення цільових фондів, їх розміру, порядку наповнення та використання коштів обов’язковими є проведення громадських слухань, відповідно до положень цього Статуту.

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується сільською Радою.

Рада відповідно до Закону та із урахуванням вимог цього Статуту встановлює місцеві податки і збори.Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 4.9.4.

Рада, Голова, старости або за їх рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах, за умови отримання згоди, яка затверджується рішенням Загальних зборів відповідно до цього Статуту.

Рада може у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб’єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету, за умови отримання згоди, яка затверджується рішенням Загальних зборів відповідно до цього Статуту.

Стаття 4.9.5.

Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхніставки.

Самостійність місцевого бюджету гарантується власними та закріпленими за ними на постійній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевого  бюджету відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевого бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Стаття 4.9.6.

Рада приймає бюджет на кожний календарний рік.

Питання формування, затвердження, виконання та контролю місцевого бюджету вирішуються у відповідності до положень чинного бюджетного законодавства.

Бюджет Громади повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Рішення Ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

-        забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевогосамоврядування;

-        створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні йогоефективності;

-        врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків ізборів;

-        відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вониприносять.

За рішенням загальних зборів (конференції) членів Громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів Громади, які мешкають на відповідній частині її території.

Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

Стаття 4.9.7.

Видатки, які здійснюються Радою на потреби Громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевим бюджетом Громади.

Рада та її виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами, визначають напрями їх використання із урахуванням вимоги цього Статуту.

У видатковій частині бюджету Громади окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій, у кількості не меншій 80% від надходжень з данного населенного пункту.

При розподілі коштів бюджету розвитку після об’єднання територіальних громад, перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), формується Виконавчим комітетом об’єднаної територіальної громади при обов’язковій участі старости тієї громади, на території якої знаходяться відповідні об’єкти. Старости можуть подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади перелік об’єктів, на які можуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку.

Перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), затверджується Давидівською сільською радою об’єднаної територіальної громади.

Стаття 4.9.9.

Рада зобов’язана подавати щорічний звіт про виконання бюджету, в якому розкривати дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року, статті видатків, які перевищують суму, що вказана у частині першій цієї статті.До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз’яснювального змісту, яка оприлюднюється на веб-сайті Громади чи органу місцевого самоврядування, який створюється не пізніше шести місяців після затвердження данного Статуту.

 

РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Стаття 5.1.1.

Члени Громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

—                структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;

—                компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

—                призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;

—               зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;

—               поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

—                 позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя Громади;

—                 іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються цим Статутом та окремим Положенням, ухваленим сільською радою.

Стаття 5.1.2.

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Така інформація, у друкованому вигляді повинна розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях місцевої ради, будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень.

Стаття 5.1.3.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Рішення Ради, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності офіційного веб-сайту сільської Ради така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради/Громади та в друкованому вигляді у засобах масової інформації Ради, а у разі їх відсутності – у місцевих друкованих засобах масової
інформації, визначених органами місцевого самоврядування та посадовими особамидля доведення їх до відома членів Громади.

Глава 5.2.Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 5.2.1.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Громадою.

Стаття 5.2.2.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування періодично, але не менш як один раз на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Громадою про свою діяльність.

Стаття 5.2.3.

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, якщо вони порушують Конституцію України, закони України чи положення цього Статуту, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень або вчиняють корупційні діяння.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.

Стаття 5.2.4.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку,  встановленомузаконодавством.

Стаття 5.2.5.

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується відповідно до рішення суду.

Спори про захист порушених прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовомупорядку.

Глава 5.3.Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування

Стаття 5.3.1.

Контроль за діяльністю Ради, сільського Голови, старост здійснюють громадські організації, органи самоорганізації населення, що діють на території громади чи безпосередньо члени Громади.

Стаття 5.3.2.

Вказані в статті 5.2.1.суб’єкти можуть використовувати такі способи контролю:

-   аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм цього Статуту та законодавстваУкраїни;

-   надсилання інформаційних запитів з приводу будь-яких питань місцевогосамоврядування;

-   ініціювання та проведення Громадськихслухань;

-    здійснення інших незаборонених дій, які спрямовані на боротьбу з корупцією органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-   здійснення інших незаборонених законом контрольнихдій.

 

РОЗДІЛ VI. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕРИТОРАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 6.1.Принципи та заходи антикорупційної політики Громади Стаття 6.1.1.

Громада, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних антикорупційних принципів:

-        прозорість – система відкритості даних, які дозволяються забезпечити вільний доступ до ресурсів Громади та контроль за їхвикористанням;

-        підзвітність – принцип, що передбачає, що органи влади інформують членів Громади, звітуються перед ними та є підконтрольнимиГромаді

-        доброчесність – позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного осуду за вчинення корупційного правопорушення; дерегуляція – принцип, який визначає, що спрощення процедур та позбавлення чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органівуправління

-        участь громадян у прийнятті рішень – принцип, який визначає, що кожен громадянин  має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь  у  формуванні, виконанні та звітуванні щодо місцевоїполітики.

Стаття 6.1.2.

Для гарантування втілення принципів антикорупційної політики Громади, в Громаді втілюють такі заходи:

  1. Модернізація управлінняГромадою:

-        забезпечується виключно конкурсні та публічні процедури призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які б у тому числі передбачали механізми відміни результатів конкурсів в разі виявлення порушень при їхпроведенні;

-        затверджуються чіткі посадові інструкції кожного працівника органів місцевого самоврядування, функціональних повноважень структурних підрозділів органу самоврядування та забезпечуються постійний та безперешкодний доступ на веб-сайті Громади до посадових інструкцій та функціональних повноважень посадових осіб органів місцевогосамоврядування;

-        визначаються чіткі критерії оцінки діяльності місцевої ради, її виконавчих органів, старости, комунальних підприємств, установ, організацій Громади та забезпечуються постійний доступ до цієї інформації через веб-сайтГромади;

-        розроблюється порядок звітування виборних осіб органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів перед Громадою, включно із змістовними вимогами до різних типів такихзвітів;

-        розробляється та впроваджується процедура преміювання Громадою працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів згідно з досягненням ними індикаторів ефективності та способами застосування можливих санкцій в разі невиконання затверджених показниківрезультативності.

  1. Відкритість та прозорість інформації уГромаді:

-        Створюється веб-сайт Громади не пізніше шести місяців після затвердження даного Статуту, на якому забезпечити вільний та безперешкодний доступ до:

  • усіх матеріалів що повинні оприлюднюватися відповідно до Статуту;
  • документів, що приймаються за підсумками нарад, комісій, засідань виконкому, рішень сесії та рішень інших органів місцевогосамоврядування;
  • інформації про місячні звіти про доходи бюджету в розрізі всіх статей бюджету та видатки в розрізі всіх бюджетних програм; видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів; бюджетні запити та кошториси розпорядників бюджетних коштів; проектбюджету;
  • переліку усіх будівельних майданчиків, включно з можливістю деталізації за адресою майданчика інформації про: замовника, підрядника, містобудівні умови та обмеження, викопіювання призначення земельної ділянки на якій здійснюється будівництво із Генерального плану та Детального плану території (в разі його наявності), рішення місцевої ради щодо виділення земельноїділянки;
  • інформації про розміри земельних ділянок під громадську та житлову забудову, землі промисловості тощо згідно чинногоГенплану;
  • інформації про адреси земельних ділянок Громади,що перебувають у користуванні юридичних і фізичних осіб, з якими не укладено договори оренди землі (із зазначеннямпричин);

-        Інформація по кожному з пунктів оновлюється не рідше, ніж раз наквартал.

-        Для постійного оновлення інформації створюється постійнодіюча  антикорупційна комісія з числа членів територіальної громади, депутатів селищної ради та відповідального працівника  ради у складі від п’яти до п’ятнадцятиосіб.

  1. Запобігання та виявленнякорупції:

-        силами постійнодіючої антикорупційної комісії організовується антикорупційна експертиза проектів рішень та розпоряджень органів та посадових осіб місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на веб- сайтіГромади;

-        визначається та впроваджується механізм притягнення до відповідальності посадових осіб, які погодили корупційне або незаконнерішення;

-        забезпечується вільний та безперешкодний доступ на веб-сайті Громади до інформації про звіти щодо стану реагування на факти та ознаки корупції, інформація про які була оприлюднена , а також результати роботи антикорупційної комісіїГромади.

Стаття 6.1.3.

Для зменшення корупційних ризиків при прийнятті рішень Радою цим Статутом встановлюються наступні норми:

–  заборона прийняття рішень щодо майна Громади, без попереднього оприлюднення проекту такого рішення відповідно до вимог цього Статуту, із зазначенням суб’єктів, об’єктів, прав  та обов’язків учасників правочину, ціну відчуження, строк та умови на яких відбувається відчуження;

–    заборона голосування та прийняття будь-яких рішень, особам, у яких виник конфлікт інтересів;

–   обов’язковість розгляду питання і прийняття рішення по суті в межах визначених законом строків, або відмову у прийнятті такого рішення, по питаннях, звершеннях, пропозиціях (тощо), які надійшли до органу самоврядування від членів територіальноїгромади;

–  обов’язковість вчасного та повного наповнення веб-сайту Громади після його створення;

Глава 6.2. Відкриті кадрові конкурси

Стаття 6.2.1.

Кандидати на керівні посади в органи виконавчої влади, керівники утворених комунальних підприємств, керівник муніципальної поліції, пожежної частини призначаються за результатами відкритих кадрових конкурсів.

Порядок та процедура проведення конкурсів визначається Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

 

РОЗДІЛ VII. ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ

 Глава 7.1.Порядок прийняття та набуття чинності Статуту

Стаття 7.1.1.

Статут Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади (далі – Статут)  приймається сільською Радою двома третинами депутатів від загального складу Ради, після проведення процедури громадського обговорення проекту Статуту.

Стаття 7.1.2.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Громади приймаються відповідно до законодавства і цього Статуту.

Стаття 7.1.3.

Дія Статуту поширюється на всю територію Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Стаття 7.1.4.

Статут має відповідати Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», З.У. «Про про добровільне об'єднання громадян» та іншим законам України, указам Президента України, постановам Кабінету МіністрівУкраїни.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, законам та іншим актам законодавства України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.Норми Статуту в цьому разі діють у частині, що не суперечить нормам законодавства.

Стаття 7.1.6.

Тлумачення положень Статуту може давати лише Рада.

Підготовку рішення про тлумачення норми Статуту здійснюється комісія Ради з питань регламенту та депутатської етики залучаючи до підготовки юристів, експертів у сфері правового регулювання у статуті, що потребує тлумачення.

Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Стаття 7.1.7.

Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції.Відповідальною за проведення реєстрації Статуту є сільська рада.

Стаття 7.1.9.

Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими фізичними та юридичними особами.

Стаття 7.1.10.

Оригінальний примірник Статуту зберігається сільським Головою.

Стаття 7.1.11.

Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада, Голова, Староста, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

Стаття 7.1.12.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.

Глава 7.2.Внесення змін до Статуту

Стаття 7.2.1.

Зміни та доповнення до Статуту вносяться Радою двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від складу ради, або місцевої ініціативи, реалізованої відповідно до вимог цього Статуту.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією сільського Голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які  суперечать зазначеним актам законодавства, недіють.

Стаття 7.2.2.

Право внесення та затвердження проектів змін та доповнень до Статуту мають Загальні збори.Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також Радою за результатами місцевого референдуму.

Стаття 7.2.3.

Про включення до порядку денного сесії Ради питання про внесення змін до Статуту за ініціативою депутатів Ради повідомляється жителям Громади шляхом розміщення  оголошень в приміщенні Ради та у найбільш відвідуваних місцях поселень не пізніше, як за один місяць до йогорозгляду.

Протягом місяця від дати оголошення жителі Громади можуть обговорювати ці зміни, вносити до них зміни чи виступити про змін відповідно до процедур, визначених цим статутом.

Стаття 7.2.4.

Рішення про внесення змін до Статуту, прийняття його в новій редакції, скасування Статуту ухвалюється Радою відповідно до Регламенту ради та закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 7.2.5.

Про внесення змін до Статуту голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь