Повідомлення про планову діяльність, яка пілягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 10.02.2022 10:46
Кількість переглядів: 698

 

___________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_______________2022299412______________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТЕНС КОМПАНІ»

код згідно з ЄДРПОУ 43558550

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: Україна, 04050 м. Київ вул. Глибочицька, буд. 17-В;

тел. 067-505-82-85;  e-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Нове будівництво, автозаправної станції з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання (автодорога Н-09) на вул. Промислова, 103 в с. Давидів Львівського району Львівської області.

Об’єкт запроектовано зі спорудами для приймання, зберігання, відпуску рідких моторних палив (РМП) та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), а також сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та надання послуг з продажу супутніх товарів.

Багатопаливна автозаправна станція (БП АЗС) класифікується по потужності – – категорія ІІ – «середня», об'єкт відноситься до класу наслідків СС-3.

Проектна пропускна здатність БП АЗС 250 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Режим роботи 365 днів на рік, у 3 зміни по 8 годин.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається встановлення підземних резервуарів та обладнання для приймання, зберігання, відпуску в автотранспорт бензину, дизельного палива різних марок, а також скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), а саме: для РМП - чотирьохсекційний горизонтальний резервуар для бензину загальним об’ємом 30 м3 (секції 8 м3, 10 м3 та дві секції по 6 м3); для дизельного палива - двосекційний горизонтальний резервуар загальним об’ємом 25 м3 (секції об’ємом 19,5 м3 та 5,5 м3); для СВГ - резервуар об’ємом 19,95 м3; для аварійного зливу пального – резервуар об’ємом 10 м3. Для заправлення автомобілів запроектовано чотири ПРК, з них дві - для відпуску РМП та СВГ, дві – тільки для РМП. 

Загалом на території БП АЗС планується розміщення наступних будівель та споруд: приміщення сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; навіс на 4 ПРК; резервуарний парк РМП (55м3); резервуар СВГ (19,95 м3); резервуари протипожежного запасу води (200 м3) та чистої води; очисні споруди дощової та господарче-побутової каналізації; тимчасова автостоянка; літній майданчик відпочинку; резервуар аварійного зливу нафтопродуктів; стела інформаційна; КТП; колодязь забору води для пожежних цілей.

Технічна альтернатива 2.

Як альтернатива, розглядається варіант аналогічний технічній альтернативі 1 за винятком того, що для приймання та зберігання СВГ передбачено встановлення надземного резервуару об’ємом 19,95 м3.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність з будівництва БП АЗС з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання буде здійснюватися в межах приватної земельної ділянки за адресою: 81151, Львівська область, Львівський район, с. Давидов, вул. Промислова, буд. 103. Площа ділянки 0,5065 га, кадастровий номер 4623682400:01:003:0245. Цільове призначення - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Вид використання - для будівництва та обслуговування АЗС.

Виїзд та в’їзд автотранспорту на територію БП АЗС передбачено з існуючого автомобільного шляху національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів по вул. Промислова.

Нормативна СЗЗ 50 м витримана, житлова забудова розташована в південному напрямку по вул. Промислова с. Давидів на відстані 90 м.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальною альтернативою 2 розглядалася інша земельна ділянка, що знаходиться на відстані близько 4,7 км на південь по автошляху Н-09 від земельної ділянки за територіальною альтернативою 1. Однак при виборі даної альтернативи не витримуються нормативні санітарні та протипожежні відстані до житлової забудови. Тому територіальна альтернатива №2 в подальшому не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив обумовлений наданням послуг по заправці якісним пальним, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа земельної ділянки під БП АЗС складає 0,5065 га. Приймання та зберігання палива на АЗС передбачено в підземних резервуарах, а саме: для РМП - чотирьохсекційний горизонтальний резервуар для бензину загальним об’ємом 30 м3 (секції 8 м3, 10 м3 та дві секції по 6 м3); для дизельного палива - двосекційний горизонтальний резервуар загальним об’ємом 25 м3 (секції об’ємом 19,5 м3 та 5,5 м3); для СВГ - резервуар об’ємом 19,95 м3; для аварійного зливу пального – резервуар об’ємом 10 м3. Паливо на БП АЗС буде доставлятися автоцистернами-паливовозами.

Проектом передбачено відпуск бензину і дизельного палива різних марок, а також СВГ. Для відпуску палива в автомобілі запроектовано чотири ПРК (дві - для відпуску РМП та СВГ, дві – тільки для РМП).

Технологічна частина для БП АЗС включатиме всі необхідні технічні пристрої (дихальна арматура з клапанною системою, арматура для метроштоку, противибухові пристрої, технічні пристрої для запобігання переповненню ємностей при зливі палива, запобіжними клапанами, відривними муфтами, а також приладами електронного контролю рівня пального, тощо).

Зовнішнє пожежогасіння будівлі БП АЗС передбачається з проектного резервуару протипожежного запасу води об’ємом 200 м3.

Режим роботи 365 днів на рік, у 3 зміни по 8 годин. Кількість працівників 7 чоловік.

Проектна пропускна здатність АЗС 250 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Річна реалізація бензину 1210 т, дизельного палива 1830 т, скрапленого газу 180 т.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про охорону земель», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014.

Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Цільове використання земельної ділянки. Виконання вимог відповідно містобудівних умов та обмежень. Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173), а також протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальною альтернативою 2 розглядалася інша земельна ділянка, що знаходиться на відстані близько 4,7 км на південь по автошляху Н-09 від земельної ділянки за територіальною альтернативою 1. Однак при виборі даної альтернативи не витримуються нормативні санітарні та протипожежні відстані до житлової забудови. Тому територіальна альтернатива №2 в подальшому не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Інженерна підготовка території включає планування майданчика та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи. Діяльність підприємства має здійснюватись з урахуванням вимог чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні, як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальною альтернативою 2 розглядалася інша земельна ділянка, що знаходиться на відстані близько 4,7 км на південь по автошляху Н-09 від земельної ділянки за територіальною альтернативою 1. Однак при виборі даної альтернативи не витримуються нормативні санітарні та протипожежні відстані до житлової забудови. Тому територіальна альтернатива №2 в подальшому не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

При будівництві та експлуатації АЗС можливі впливи на навколишнє середовище.

Клімат та мікроклімат. Вплив не передбачається.

Повітряне середовище. При будівництві - короткочасне забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами, які утворюються при роботі задіяної в будівництві спецтехніки, проведенні зварювальних та фарбувальних робіт.

Джерелами потенційного впливу при експлуатації АЗС є: технологічне обладнання - дихальні клапани резервуарів для зберігання палива, паливороздавальне обладнання, паливоприймальний вузол СВГ. В атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: бензин, вуглеводні, пропан, бутан. Також викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються при маневруванні, в’їзді, виїзді та прогріві двигунів автомобілів, які здійснюють заправку на БП АЗС.

Планована діяльність не здійснюватиме суттєвого впливу на стан атмосферного повітря, рівень його характеризується як екологічно допустимий.

Водне середовище. Водопостачання – з проектного резервуару чистої (привозної) води. Каналізування – на локальні очисні споруди. Вода питна - привозна бутильована.

Мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі нафтопродуктів, площадок тимчасового зберігання автотранспорту та з території АЗС для очистки на локальних очисних спорудах.

Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Ґрунти та земельні ресурси. Планована діяльність передбачається в межах відведеної приватної земельної ділянки, додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується.

При будівництві – можливі незначні впливи під час планування майданчика (будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів). З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових та будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. По закінченню проведення будівельних робіт передбачено здійснити благоустрій та озеленення території.

При впровадженні планованої діяльності вплив не передбачається. Майданчик в місцях можливого забруднення ґрунтів (під'їзні автодороги) буде мати тверде покриття.

Шум. Розповсюдження шуму в межах майданчика і санітарно захисної зони при будівництві та експлуатації не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив не передбачається. Зелені насадження, які підлягають знесенню, на території ділянки відсутні. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.

Навколишнє соціальне середовище та здоров’я населення. Планована діяльність не призведе до погіршення умов проживання і здоров’я населення. Санітарно-захисна зона витримана.

Культурна спадщина. Вплив не передбачається. Об’єкти культурної спадщини в районі розташування відсутні.

Навколишнє техногенне середовище.  Вплив не передбачається.

Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність не спричинить значного негативного впливу на довкілля та здоров’я населення . Санітарно-захисна зона витримана.

територіальної альтернативи 2

Територіальною альтернативою 2 розглядалася інша земельна ділянка, що знаходиться на відстані близько 4,7 км на південь по автошляху Н-09 від земельної ділянки за територіальною альтернативою 1. Однак при виборі даної альтернативи не витримуються нормативні санітарні та протипожежні відстані до житлової забудови. Тому територіальна альтернатива №2 в подальшому не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до другої категорії планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - частина 3 пункт 4 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, поштова адреса: 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98 тел./факс (032) 238-73-83,            е-mail: envir@loda.gov.ua. Контактна особа – Сорока Назарій Любомирович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь