ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА: ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАДАТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА КВАРТИРОНАЙМАЧУ

Дата: 05.06.2020 14:55
Кількість переглядів: 2226

ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАДАТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА КВАРТИРОНАЙМАЧУ

Укладення договору оренди житлового приміщення можна розділити на 2 основні етапи:

 • Підготовка до укладення договору.
 • Складання договору оренди та його підписання.

ПІДГОТОВКА ДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

Перш ніж укладати договорів оренди квартири, необхідно з’ясувати:

 • чи є орендодавець власником цієї квартири;
 • чи є квартира спільною власністю декількох осіб;
 • чи перебуває квартира в іпотеці;
 • чи не укладався орендарем інший договір оренди квартири з іншою особою;
 • чи майнові права на квартиру предметом спору в суді.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України передавати в оренду нерухоме майно може лише її власник або довірена особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у випадку суборенди (піднайму) – первинний орендатор (наймач) з дозволу власника.

Отже, перш ніж укладати договір оренди, особливо на тривалий строк, необхідно впевнитися, що особа, з якою ви збираєтеся укладати договір оренди є власником об’єкту нерухомості.

Перед укладанням договору оренди вимагайте у орендодавця пред’явити Вам:

 • оригінал паспорту орендодавця;
 • оригінал картки платника податку;
 • оригінал правовстановлюючого документу на об’єкт нерухомості (нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу квартири, договір дарування, свідоцтво на спадщину з відміткою про державну реєстрацію права власності, свідоцтво про права власності на об’єкт нерухомості, рішення суду тощо).

Зробіть копії таких документів для себе. Порівняйте дані паспорту орендодавця з даними правовстановлюючих документів власника.

Право власності орендодавця на квартиру можна перевірити самостійно шляхом отримання Інформаційної довідки щодо об’єкта нерухомого майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через мережу Інтернет, а саме: Кабінет електронних сервісів на сайті Міністерства юстиції України. Така послуга є платною.

Слід мати на увазі, що у вказаних реєстрах може не бути відомостей щодо нерухомого майна, держану реєстрацію якого проводило бюро технічної інвентаризації, оскільки такі бюро дуже повільно передають інформацію до відповідних реєстрів.

Новою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не передбачена видача свідоцтв на право власності або проставлення відміток на правовстановлюючих документах, а тому підтвердженням права власності на нерухоме майно, зареєстроване після 01 січня 2016 року є лише наявність відповідного запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У разі, якщо квартира перебуває у спільній власності декількох осіб, то передача квартири в оренду одним із власників можлива лише з письмового дозволу інших співвласників. Це також стосується випадку, коли орендодавець перебуває у зареєстрованому шлюбі. Враховуючи викладене, перед укладенням договору перевірте наявність або відсутність відповідної відмітки в паспорті орендодавця, а якщо така відмітка таки є, вимагайте письмового дозволу дружини або чоловіка орендодавця.

Крім того, до укладення договору оренди необхідно перевірити, чи не перебуває об’єкт оренди під арештом, в іпотеці або іншими обмеженнями. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про іпотеку» передача в оренду нерухомого майна, що є предметом іпотеки можливе лише з дозволу іпотекодержателя. Це також можна зробити, отримавши інформаційну довідку через Кабінет електронних сервісів.

Перевірити, чи не передана квартира в оренду іншій особі на той же період можливо лише, якщо такий договір посвідчувався нотаріусом шляхом отримання через нотаріуса витягу з реєстру правочинів щодо цього об’єкту нерухомості. Якщо ж орендар уклав договір оренди в простій письмовій формі, з’ясувати таку інформацію можливо лише з його слів, вписавши таке його твердження в договір оренди та передбачивши відповідні штрафні санкції за невідповідність такої інформації фактичним обставинам.

Що стосується суборенди житлових приміщень, то відповідно до ст. 774 Цивільного кодексу України та ст. 91 чинної редакції Житлового кодексу передача в суборенду житла можливо лише за згодою власника приміщення та членів сім’ї орендаря (наймача), які проживають разом з ним.

Слід також мати на увазі, що відповідно до ст. 93 Житлового кодексу з усіма змінами здача жилого приміщення в суборенду (піднайом) не допускається, якщо:

1) у результаті вселення піднаймача розмір жилої площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому приміщенні, буде меншим від установленого для надання жилих приміщень;

2) у квартиру, в якій проживає два або більше наймачі, вселяється особа (піднаймач жилого приміщення або член його сім'ї), яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання, у зв'язку з чим не може проживати в такій квартирі.

Недотримання зазначених правил передачі житлового приміщення в суборенду тягне за собою недійсність договору піднайму.

СКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Форма договору оренди

Часто під час укладення договорів оренди квартири виникає питання: чи обов’язково посвідчувати такий договір нотаріально?

Договір оренди житлових приміщень, в тому числі квартири, не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню навіть, якщо він укладається на строк більше ніж 3 роки. Однак, договір може бути посвідчений нотаріально за вимогою однієї зі сторін. Тобто, за бажання ви можете домовитися з орендодавцем про нотаріальне посвідчення договору оренди.

Щоправда орендарі, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці не завжди погоджуються на це, оскільки нотаріус при посвідчені договору самостійно направляє до податкових органів інформацію про здійснення такого правочину.

Особливості складання договору

Відповідно до ст. 638 договір є укладеним, якщо сторони досягли в належній формі згоди з усіх істотних умов договору. Враховуючи, що договір оренди квартири має бути укладений в письмовій формі, то і всі істотні умови мають викладені також в письмовій формі.

Якщо хоч одна з обов’язкових умов буде відсутня в підписаному договорі оренди такий договір вважатиметься неукладеним, а отже і права оренди Ви не набудете.

Для договору оренди житлових приміщень передбачено такі істотні умови:

 • предмет договору
 • вартість користування
 • перелік осіб, які проживатимуть з орендарем (якщо договір оренди укладається на строк 1 рік і більше.

Крім обов’язкових умов, в договорі оренди також необхідно визначити ряд умов, які хоч і не є обов’язковими однак, їх наявність може одразу вирішити проблемні моменти, які можуть виникнути в майбутньому. Наприклад, такі як:

Порядок розрахунків (готівкою або шляхом внесення коштів на банківський рахунок орендаря тощо, періодичність та граничний термін розрахунків). Якщо, за користування квартирою ви сплачуєте готівкою, обов’язково вимагайте у орендаря розписку, в якій має бути зазначено, коли отримано гроші, в якій сумі, а також, те що кошти отримані в рахунок плати за користування квартирою згідно із договором оренди. У договорі також можна прописати такий обов’язок орендаря.

Строк дії договору оренди. Строк дії договору оренди квартирою може і не зазначатись у договорі. Однак, у такому випадку відповідно до закону такий договір буде вважатись укладеним строком на 5 років. Також необхідно передбачити порядок та умови продовження дії договору оренди та переважне право орендаря на отримання цього приміщення на новий строк. Якщо договір оренди, укладається на строк, менший за 1 рік, орендар не має переважного права на укладання договору оренди на новий строк.

Право суборенди . Можна передбачити право орендаря за його рішенням передавати квартиру в суборенду (піднайом) без отримання додаткової згоди орендодавця (власника) квартири.

Стан квартири на момент укладення договору. Визначте в договорі стан квартири на момент його укладання, перелік майна, яке передається з квартирою (меблі, техніка), всі наявні недоліки. Також можна зробити фотографії майна та долучити їх до договору у якості додатків. Бажано також, на фотографіях проставити підписи сторін та дати їх створення. Це необхідно, що б у майбутньому орендодавець не змушував вас оплачувати збитки, завдані йому внаслідок пошкодження квартири або майна, до яких ви фактично не маєте відношення.

Порядок здійснення ремонту квартири. Враховуючи те, що оскільки законом перевлаштування та реконструкцію житла орендарю дозволяється здійснювати лише з дозволу орендаря, рекомендується одразу в договорі прописати порядок отримання такого дозволу. Крім того, необхідно обов’язково обумовити, хто зі сторін здійснюватиме поточний та капітальний ремонт об’єкту оренди.

Порядок розрахунків за комунальні послуги. Наймач зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором оренди. Варто вказати в договорі показники лічильників, а також стан розрахунків за комунальні послуги на дату укладання договору оренди.

Припинення договору у разі відчуження квартири. Цивільним кодексом України встановлено, що у разі зміни власника речі, переданої у оренду, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця. Однак, сторони можуть встановити у договорі оренди, що у разі відчуження орендодавцем квартири дія договору оренди припиняється.

Передача квартири

Орендодавець зобов'язаний передати орендарю майно у користування негайно або у строк, встановлений договором оренди. Враховуючи те, що сторони можуть по-різному розуміти термін «негайно», краще одразу в договорі встановити чіткі строки та порядок передачі об’єкта оренди орендарю.

Відповідальність сторін

Детально вивчіть відповідальність сторін за порушення умов договору. Одразу порахуйте скільки ви будете платити за прострочення виконання своїх зобов’язань та чи не є така сума занадто великою.

Право орендаря провести реєстрацію місця проживання за адресою квартири, а також осіб, що проживають разом з ним

Рекомендується також одразу вирішити питання реєстрації постійного місця проживання орендаря та осіб, які з ним будуть проживати та у разі надання такої згоди Орендодавцем одразу прописати таку умову в договорі.

У будь-якому разі, якщо ви плануєте взяти в оренду житлове приміщення на тривалий строк, наші юристи готові вам допомогти правильно підготуватися та скласти договір оренди, який буде враховувати всі ваші інтереси та зведе негативні ризики до мінімуму.

Додаткову інформацію Ви можете знайти на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid: https://wiki.legalaid.gov.ua/. Правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103 та безпосередньо у працівників Пустомитівського бюро правової допомоги за тел.: 0673929700 або 0933311727, ел. пошта: pustomyty@legalaid.lviv.ua, адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. (на період карантину працюємо дистанційно).

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь